ЖАЛБАЛЗАХ

1. Нүдээ эргэлдүүлэн хөдөлгөх;


2. Нүдний цэцгий урваганан хөдлөх: нүд нь жалбалзах (нүд нь тогтворгүй хөдлөх);
3. Усанд туссан нарны гэрэл нүд гялбуулам жирвэлзэх;
4. Хөнгөн хуумгай байдал гаргах - Түүнийг харахад нүд нь жалбалзана. Уран үгсийн чуулган.