ЖАЛБИГАНАХ

1. Жалбигар юмны үргэлжлэн хөдлөх: жалбиганан байх (налчгар, далбин юмны дайвалзан хөдлөх);


2. [шилжсэн] Зусар байдал гарган ярих: жалбиганасан зантай (бялдууч зантай).

жалбиганан байх налчгар, далбин юмны дайвалзан хөдлөх
жалбиганасан зантай бялдууч зантай