ЖАЛБИГАР

Сав суулгын ёроол, ам амсар нь гүнзгий хонхор биш хавтгай байдалтай: жалбигар хувин (өргөн амсартай, дэлгэрэнгүй...

жалбигар хувин өргөн амсартай, туурга нам хувин
жалбигар шанага далбигар хавтгай шанага