ЖАЛБИЛЗУУР

Юманд итгэл, найдвар муутай хандах байдал: жалбилзуур байдал (итгэж ядан, эргэж буцсан байдал).