ЖАЛГАЙ II

Хэл халтиран хазгай хэлэх байдал; ялгай.

Ижил үг:

ЖАЛГАЙ I

ЖАЛГАЙ III