ЖАЛГАРХАГ II

Нутгархах зантай; нутгархаг: жалгархаг үзэл (төрөл садан, нутаг нугынхныгаа дээгүүр үзэх нь).

Ижил үг:

ЖАЛГАРХАГ I