ЖАЛГУУМЖТАЙ

1. Эв эе сайтай, хэвээ сахисан, төлөв байдалтай;


2. Ялгам зөөлөн явдалтай морь.