ЖАЛДГАР

Хавтгайдуу далбин байдал: жалдгар таваг (далбигар амсартай налчгар таваг).