ЖАЛМАГАНАХ

Аальгүйтэх, аальгүй зан гаргах, аальгүйтэн өдөөн сэртгэнэх.