ЖАЛМАГАР

1. Юмны хавтгай нимгэн байдал: жалмагар охин (нимгэн царайтай охин);


2. Нүүр бөхтэй, ичдэггүй: жалмагар нүүртэй (ширэн нүүртэй).

жалмагар охин нимгэн царайтай охин
жалмагар нүүртэй ширэн нүүртэй