ЖАЛМАЙХ

1. Нүүр царай нь ил тод үзэгдэх: жалмайсан нүүртэй (нимгэн царайтай), жалмайсан дэлгэрэнгүй... (өнгөлөг толимогхон царайтай);


2. Ичгүүртэй явдал бий атлаа зовних бэрхшээхийг мэдэхгүй үл мэдэгч байх.

жалмайсан нүүртэй нимгэн царайтай
жалмайсан царайтай өнгөлөг толимогтой царайтай