ЖАЛХГҮЙ

Тамир тэнхээгүй, золбоо жавхлангүй болох: жалхгүй харагдах (царай зүс нэг л гундуухан харагдах).