ЖАЛХТАЙ

Жалх бүхий, жавхаатай, тамир тэнхээтэй - Эндхийн настайчуудын хамгийн жалхтайн тоонд оров. дэлгэрэнгүй... жалхтай авгай (жавхаалаг авгай), жалхтай хөгшин (тамир тэнхээ сайтай хөгшин).

жалхтай авгай жавхаалаг авгай
жалхтай хөгшин тамир тэнхээ сайтай хөгшин