ЖАМАЛ :
/ ургамал /

жамал өвс (усархаг, чийглэг газар ургадаг бамбайрхуу навч бүхий ургамал), (бамбайт замбагана)