ЖАМБАРАЙ
/ ургамал /

Гилгэр бус өргөслөг навчтай, шар цэцэгтэй, хар голтой модонд ургадаг, сэгсчин хөдөлгөхөд хангисарсан дуутай жимс, дэлгэрэнгүй...