ЖАМБИГАНУУР

Уруул амаа шамшийлгаж явдаг хүн: жамбигануур хүүхэд (уруул амаа янз бүр болгох зантай хүүхэд).