ЖАМГАР :
/ ургамал /

жамгар цэцэг (сарнайн төрлийн хүрэн өнгөтэй цэцэг).