ЖАМТАЙ

1. Юм үзэгдэл зайлшгүй тохиолдох зүй тогтолтой - Улирч өнгөрөх хугацаа, үргэлж сольж байдгаараа, орчин шингэх нар дэлгэрэнгүй... Д.Шагдарсүрэн. Хүлгийн үүрсэх дуун;


2. Тэгэх (байх) ёстой, зүйтэй, байвал зохих - Иш! Итгэлт минь ёсоороо болбол, энэ бүхний чинь би л бэлтгэх жамтай шүү дээ. дэлгэрэнгүй...
3. Зуршилтай, хэвшилтэй, заншилтай - Даргын илтгэл нь яваандаа илтгэл ч биш, яриа ч биш баахан шаардлага шахалт болж төгсдөг жамтай болжээ. дэлгэрэнгүй...