ЖАМЬЯНСЭРВҮҮ
/ ургамал /

Жамьянмядагийн нэг зүйл, шар цэцэгтэй.