ЖАН I

1. Арван тохойтой тэнцүү уртын хэмжээ - Жан жангийн таван өнгө хадаг гарав. С.Дашдооров. Говийн өндөр;


2. Хос алд, арван чий (3.2 м): жан хивс (арван тохой хивс), гурван жан өргөн ус (арван чий өргөнтэй ус), дэлгэрэнгүй...
жан хивс арван тохой хивс
гурван жан өргөн ус арван чий өргөнтэй ус
хоёр жан гүн худаг хос алд орчим гүн худаг
Ижил үг:

ЖАН II

ЖАН III

ЖАН IV

ЖАН V

ЖАН VI

ЖАН VII

ЖАН VIII