ЖАН V

Хойд зүг, умар зүг - Жан шамбалын оронд төрөх болтугай. Д.Равжаа. Зохиолын дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЖАН I

ЖАН II

ЖАН III

ЖАН IV

ЖАН VI

ЖАН VII

ЖАН VIII