ЖАН VI

1. Данс хараа;


2. [шилжсэн] Өр шир: жангийн хөрөнгө (өрөнд хураасан эд бараа) - Эвэртэй хурганы жан авдаг зээ юү тэр. дэлгэрэнгүй...

 

Ижил үг:

ЖАН I

ЖАН II

ЖАН III

ЖАН IV

ЖАН V

ЖАН VII

ЖАН VIII