ЖАНАН

Багш өөрийгөө дагуулан шавьдаа номын эрх өгөхийг хэлнэ: жанан тавих (гарын шавь болгож, номын эрх дэлгэрэнгүй...