ЖАМЬЯНОМБО
/ ургамал /

Хөх цэнхэр гандабадраагийн нэг зүйл.