ЖАМТ :
/ амьтан /

жамт шаазгай (нэг зүйл шаазгай).