ЖАМБИЙЛГАХ

Жамбигар болгох: амаа жамбийлгах (амаа шамбийлгах), уруулаа жамбийлгах (уруулаа дэлгэрэнгүй...

амаа жамбийлгах амаа шамбийлгах
уруулаа жамбийлгах уруулаа шамшгар болгох