ЖАМБИЛЗАХ

Жамбигар болгох, шамбигар юмны хөдлөх байдал: уруул нь жамбилзах (уруул нь шалбилзан хөдлөх).