ЖАМБИГАР

Шамбигар, шамшгар: жамбигар ам (нимгэн уруул нь ямагт хамхиатай байдаг ам), жамбигар дэлгэрэнгүй... (шамшгар уруул).

жамбигар ам нимгэн уруул нь ямагт хамхиатай байдаг ам
жамбигар уруул шамшгар уруул