жамбигар ам
нимгэн уруул нь ямагт хамхиатай байдаг ам