ЖАМАН
/ ургамал /

Олон наст өвслөг ургамал; шувуун хөл.