ЖАМБА II
/ амьтан /

Чийгтэй газар орших нэг зүйл цох, ардын эмнэлэгт хэрэглэнэ.

Ижил үг:

ЖАМБА I