ЖАМ II
/ амьтан /

Нэг зүйл нисдэг шавж.

Ижил үг:

ЖАМ I