ЖАЛЮЗ

Хөшиг хийх зориулалттай нийлэг эд: жалюзан хөшиг (нийлэг эдээр хийсэн, нарийн ялтсан салбантай цонхны дэлгэрэнгүй...