ЖАЛХИЛУУЛАХ

Залхаах, хашраах - Зэр зэвсгээр жалхилуулан жадлуулжээ. В.Инжаннаши. Хөх дэлгэрэнгүй...