ЖАЛГУУШТАЙ

Зөөлөн аятайхан явдалтай: жалгууштай морь (зөөлөн явдалтай морь).