ЖАЛГАРХУУ

Жалга шиг, жалга маягийн, жалга хэлбэртэй - Хоёр мөргийн хоорондох жалгархуу атлаа өтөг хондтой газар намайг ах дэлгэрэнгүй... Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн.