ЖАЛГАЙ III

Үхрийн эвэр далбийн ургасан байдал.

Ижил үг:

ЖАЛГАЙ I

ЖАЛГАЙ II