ЖАЛГА I

Цас, борооны ус урсаж тогтсон хонхор газар, том, жижиг гуу - Эрдэнэ мориноос буун Гэрэлийг оршуулсан жалга руу дэлгэрэнгүй... Ч.Лодойдамба. Тунгалаг Тамир., жалгын амсар (нарийхан хонхор газрын амсар), жалгын ёроол (нарийхан хонхор газрын ёроол), жалгын ой (суваг, хонхор газрын ой), жалгын хөмөг (хонхор гуу газар), гүн жалга (гүнзгий хонхор, гуу), жалга сайр хоршоо (ус урсахаа больсон гуу), жалга суваг [хоршоо] (бороо усанд идэгдсэн гүн гуу, суваг шуудуу), жалга судаг [хоршоо] (чийглэг хөрстэй гуу), ам жалга [хоршоо] (уул хоорондох газар, хонхор хотгор хэсэг), ганга жалга [хоршоо] (эрэг ганга, гуу жалга), гуу жалга [хоршоо] (огцом гүн жалга) - Гуу жалга огтолж баахан дов толгод дотуур явлаа. С.Дашдэндэв. Улаан наран., нуга жалга [хоршоо] (уул, толгодын суга хөндий, гүн гуу), *жалгын нэг (бие биеэс хол зайдуу, тархай бутархай).

жалгын амсар нарийхан хонхор газрын амсар
жалгын ёроол нарийхан хонхор газрын ёроол
жалгын ой суваг, хонхор газрын ой
жалгын хөмөг хонхор гуу газар
гүн жалга гүнзгий хонхор, гуу
жалга сайр ус урсахаа больсон гуу
жалга суваг бороо усанд идэгдсэн гүн гуу, суваг шуудуу
жалга судаг чийглэг хөрстэй гуу
ам жалга

уул хоорондох газар, хонхор хотгор хэсэг

ганга жалга эрэг ганга, гуу жалга
гуу жалга огцом гүн жалга
нуга жалга уул, толгодын суга хөндий, гүн гуу
жалгын нэг бие биеэс хол зайдуу, тархай бутархай
Ижил үг:

ЖАЛГА II