ЖАЛБАЛЗУУР

Галтай, цогтой байдал гаргах гэж худал хичээсэн, хуумгай зан; жалбиганан тогтворгүйтэх үйлийн нэр.