ЖАЛАР
/ амьтан /

1. Муурын өөр нэр;


2. Эм муур - Жалар шиг зантай золиг гэж маарамба хорсон бодлоо. Л.Түдэв. Оройгүй сүм;
3. [шилжсэн] Инж шивэгчин.