ЖАЛАЙД
/ түүх /

Эртний монгол аймгийн нэг; жалайр.