ЖАЛАЙР
/ түүх /

Эртний монгол аймгийн нэг: жалайр иргэн (жалайр аймгийн харьяат хүн).