ЖАЙВГАНУУР

1. Эвдэрхий, муруй, сарий, жайжгар: жайвгануур сандал (тогтвор муутай, яйжганан хөдөлдөг эвдэрхий дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Элдэв зүйлийг эрээ цээргүй ярьдаг хүн: жайвгануур хүн (хүн, юмыг муу үгээр басамжлан ярих дуртай хүн).

жайвгануур сандал тогтвор муутай, яйжганан хөдөлдөг эвдэрхий сандал
жайвгануур хүн хүн, юмыг муу үгээр басамжлан ярих дуртай хүн