ЖАЙЖГАНАХ

1. Жайжгар юмны үргэлжлэн хөдлөх, яйжганах: эвдэрхий ширээ жайжганах (эвдэрхий ширээ нааш цааш дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Нааш цааш хов зөөж гүйх.