жайвгануур хүн
хүн, юмыг муу үгээр басамжлан ярих дуртай хүн