ЖАЙВИЙХ

1. Жайвгар болох, яйжгар болох - Хүрэн тансар хилэн дээлтэй Лувсанпэрэнлэй ачаагаа хөтлөөд эмээл дээрээ жайвийтал дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Нүүдэл., яйвийх жайвийх [хоршоо] (яйвгар жайвгар болох);


2. Жайжийх.