ДУГ V

Бороо хэсэгхэн зуур онгойх, сэг хийх.

Ижил үг:

ДУГ I

ДУГ II:

ДУГ III

ДУГ IV: