ДУГ II:

дуг нойр (ид унтаж байгаа цаг) - Сандаг нь дуг нойрон дундаа дугжирч хэвтэв. дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ДУГ I

ДУГ III

ДУГ IV:

ДУГ V