ДУГ I

Унтах, зүүмэрглэх тэрхэн үе: дуг хийх (хэсэгхэн зуур унтах, түр зуур унтах) - Зовлонт бие ядарсны дэлгэрэнгүй... Т.Дэчингунгаа. Өөдрөг зам., дуг даг бүхий үе (үүрэглэн зүүрмэглэж буй үе) - Жамухын шарх эвэршээж хараахан дуг даг бүхүйеэ гэнэт дээрээс нь хэдэн хүн дарж барив. В.Инжаннаши. Хөх судар.

дуг хийх хэсэгхэн зуур унтах, түр зуур унтах
дуг даг бүхий үе үүрэглэн зүүрмэглэж буй үе
Ижил үг:

ДУГ II:

ДУГ III

ДУГ IV:

ДУГ V