ДОТООД

1. Гадаад гэдгийн эсрэг, юмны доторх: дотоод гогцоо (малгайны оройн дотор хадаж барих оосор), дэлгэрэнгүй...


2. Амин хувийн, өөр зуурын: дотоод амьдрал (амин хувийн үйл ажиллагаа), дотоод бичгийн яам түүх (Юань гүрний төрийн дэлгэрэнгүй...
дотоод гогцоо малгайны оройн дотор хадаж барих оосор
дотоод нугарал үгийн язгуурын аль нэг авиа сэлгэн хэл зүйн утга өөрчлөх ёсон
дотоод сэтгэл бодол санаа
дотоод хормой монгол дээлийн хормой гадаад хормойн дотуур зөрсөн хэсэг
дотоод энгэр дээлийн дотоод хормойн дээд хэсэг
дотоод хэл шинжлэл хэл, хэлний нэгжийн дотоод тогтолцооны хэлбэр, харьцааг судалдаг хэл шинжлэлийн салбар
дотоод хэлэхүй а. Өөртөө хандсан хэлэхүй, дотоод хөтөлбөр гэж нэрлэдэг гадагш илэрхийлээгүй хүүрнэл б. Амаа хөдөлгөж авиа гаргалгүй дотроо ярих дотоод хэлэхүйг судлах нь сэтгэхүйн зүй тогтол, хэлэхүйтэй ямар харьцаатайг ойлгоход тус дөхөм болдог
дотоод шаталтын хөдөлгүүр ажлын хөндийдөө шатсан түлшний химийн энергийн хэсгийг механик энергид хувиргадаг дулааны хөдөлгүүр
дотоод шүүрлийн булчирхай цус руу даавар ялгаруулах үүрэгтэй булчирхай
гадаад дотоод а. Дотор гаднын аль алин нь; б. Эх орон хийгээд харь гүрэн
дотоод амьдрал амин хувийн үйл ажиллагаа
дотоод бичгийн яам Юань гүрний төрийн дээд байгууллага улсын засаг захиргааны бүх хэргийг удирдах үүрэгтэй газар
дотоод бодлого дотооддоо хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны ерөнхий чиг шугам
дотоод дүрэм албан байгууллагын дотооддоо баримтлан мөрдөх журам
дотоод зарц баяд ноёдын дэргэдийн ойр дотнын зарц
дотоод нөөц а. Албан байгууллагын доторх нөөц бололцоо; б. Дотоод ажилд хэрэглэхээр нөөсөн хуримтлал
дотоод хэрэг зөвхөн дотоодод хамаатай үйл
дотоодын хэрэгцээ дотоодод шаардагдаж буй эрэлт хэрэгцээ
дотоод явдлын яам улсын доторх нууц хэргийг сахин хамгаалах, аюулаас урьдчилан сэргийлэх яам
дотоод монгол Өвөр монгол
дотоодын нийт бүтээгдэхүүн

 аливаа улс орны өөрийн нутаг дэвсгэр дээр тодорхой хугацааны дотор үйлдвэрлэсэн нийт бараа бүтээгдэхүүний хэмжээ, мөнгөн дүн